Gedurende de periode tussen 21 december 2020 en 10 januari 2021 was het Eemklooster en haar tuin magisch verlicht. In totaal hebben zeker 2.000 bezoekers, verspreid over 3 weken, deze verlichte winterwandeling gemaakt. Tijdens het maken van de verlichte winterwandeling rondom het kloostercomplex konden geïnteresseerden het Eemklooster en haar landschap beter leren kennen. Onderweg stonden verschillende panelen met informatie over het verleden en heden van het klooster. Wilt u deze (nog eens) teruglezen? Klik dan hier.

De verlichte winterwandeling markeert de start van het participatieproces met de omgeving. Tijdens en na de winterwandeling konden bezoekers en andere belangstellenden hun ideeën, wensen en zorgen insturen voor de toekomst van het Eemklooster, via een drietal vragen via de website. Alle ingestuurde reacties worden momenteel door het projectteam zorgvuldig bekeken en geïnventariseerd, om deze mee te kunnen nemen in de visie vorming en uitwerking. Dezelfde vragen worden ook aan verschillende belanghebbenden in de omgeving gesteld, waarmee gesprekken de komende weken zullen plaatsvinden. Alle input uit de omgeving zal door het projectteam worden gebundeld, waarover (naar verwachting) in het tweede kwartaal van dit jaar een terugkoppeling zal worden gegeven aan alle geïnteresseerden die zich via de website hebben aangemeld en andere belangstellenden.

Onderstaande foto’s geven een mooie terugblik op de magische verlichte winterwandeling!

De verlichte winterwandeling is mede mogelijk gemaakt door: Martin Boverhof & Studio de Maan (video en projectie ontwerp), Ruben de Snoo (licht ontwerp) en Mark Nieuwenhuis (muziek).
Foto’s met dank aan Fred Oosterhuis Photography.