Helaas hebben de recente stormen in februari ook hun sporen nagelaten op het terrein van het Eemklooster. Om het gebied veilig te houden, moet een aantal half omgewaaide bomen gekapt worden (noodkap) en zullen er gelijk dode takken verwijderd worden uit andere bomen om deze niet ziek te laten worden. Enkele bomen zijn al volledig omgevallen tijdens of vlak na de storm, deze zijn grotendeels verwijderd. Het hout daarvan is gebruikt om de aanwezige houtwallen verder te vergroten zodat insecten en andere dieren daar een beschutte plek hebben op het terrein van het Eemklooster.

 

Het verwijderen van deze bomen heeft niet te maken met de toekomstige inrichting van het gebied, maar gebeurt met het oog op de veiligheid van het terrein en van onze directe buren. De werkzaamheden vinden plaats net voor half maart, vanwege het broedseizoen van vogels dat start op 15 maart en het kappen van bomen dan gedurende enkele maanden niet toegestaan is.

Aan het gebouw zelf is de schade gelukkig beperkt gebleven en inmiddels hersteld. Enkele dakpannen zijn vernieuwd en recht gelegd.