Wensen, zorgen en ideeën
Toekomst van het Eemklooster

Buurtbijeenkomst woensdag 16 november

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden voor de buurtbijeenkomst op woensdag 16 november om 19.30 uur in La Cantina.


  captcha  *Verplichte velden

  Wensen, zorgen en ideeën
  Toekomst van het Eemklooster

  Het Eemklooster is een bijzondere plek met een rijke geschiedenis. Een plek die ook een mooie toekomst verdient. Een grote en tegelijkertijd mooie uitdaging, omdat er vele opgaven zijn die aangepakt moeten worden. Denk hierbij aan verduurzaming, ecologie en biodiversiteit, sociale cohesie en verbinding, mobiliteit, maar ook economische haalbaarheid om het monument in waarde te kunnen herstellen. Om dit voor elkaar te krijgen, en daarmee een mooie toekomst vorm te kunnen geven, is dan ook een duidelijke visie en integrale aanpak nodig. Dit kunnen en willen we niet alleen, maar doen we samen met de omgeving. Het Eemklooster is immers geen plek op zichzelf, maar ook onderdeel van de buurt en de stad Amersfoort. Naar ons idee weet deze omgeving ook écht beter wat goed is voor de toekomst.

  Na de verlichte winterwandeling rond de kerstperiode, zijn de eerste gesprekken gestart met de huurders, buurtbewoners, omliggende bedrijven en belangenorganisaties in de vorm van een open dialoog. In deze gesprekken zijn de eerste wensen, ideeën en zorgen opgehaald, en samengevoegd met alle input naar aanleiding van de winterwandeling en de vragen op onze website. Met al deze ideeën gaat het ontwerpteam nu aan de slag met de eerste plannen voor de toekomst. De planvorming is een iteratief proces waarbij er continu feedback wordt gevraagd, aanpassingen worden gedaan en plannen verder worden geconcretiseerd. Zo willen we gezamenlijk tot oplossingen komen voor de opgaven waar we voor staan.

  Met de inbreng van betrokkenen en de initiatiefnemers, heeft de gemeenteraad in februari 2022 de kaders vastgesteld voor de duurzame herontwikkeling van het Eemklooster. Hier kunt u lezen wat de kaders zijn. Op basis van deze kaders werken de ontwikkelaars aan de stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerking van het Eemklooster.

  Bent u benieuwd welke wensen, ideeën en zorgen we tot nu toe hebben opgehaald? Bekijk dan onderstaande video, waarin we een samenvatting van het proces en de resultaten geven. Mocht u naar aanleiding van deze video nog wensen of ideeën hebben voor de toekomst van het Eemklooster die u graag aan ons kenbaar wilt maken, dan kunt u deze hier achterlaten.

  Wilt u nog meer lezen over de eerste resultaten van het participatieproces en welke wensen, ideeën en zorgen hierin zijn opgehaald? Klik dan op onderstaande button om ons verslag te openen. Deze opent in een nieuwe pagina.

  Lees meer over de opgehaalde ideeën

  De
  participatiegids

  Op 16 juli 2020 heeft gemeente Amersfoort de Participatiegids aangenomen: een ‘richtwijzer en stappenplan voor het betrekken van belanghebbenden in ruimtelijke ontwikkelingen’. Dit in navolging van de landelijke omgevingswet uit 2015 en een eerdere gemeentelijke ‘nota participatie en inspraak, 2009’. Voor EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos is het evident dat gevoelige en complexe binnenstedelijke ontwikkelopgaven in samenhang met alle thema’s en in samenwerking met alle betrokkenen tot het beste resultaat leiden. Dit gaat zeker op voor de (her)ontwikkeling van het groen gelegen en monumentale Eemklooster met tal van denkbare thema’s, zoals monumentale waarde, duurzaamheid, groen, vitale programmering, en nog vele meer.

  Dialoogproces
  Met betrokkenen

  De eerste fase van omgevingsparticipatie heeft veel ons veel concrete input en ideeën opgeleverd voor de toekomst van het Eemklooster. Dit is voor het ontwerpteam belangrijke voeding om de plannen vorm te geven. Studies naar mogelijkheden in en rondom het monument op basis van deze ideeën zullen worden gemaakt. Terwijl het ontwerpteam de eerste plannen vorm geeft, zullen parallel hieraan enkele kleine klankbordgroepen worden opgezet, aan de hand van verschillende thema’s, om de plannen van feedback te voorzien. Ook na de eerste fase van omgevingsparticipatie blijven we de open dialoog met betrokkenen voortzetten, om gezamenlijk tot de beste en meest realistische keuzes te komen. Heeft u naar aanleiding hiervan nog wensen voor het Eemklooster, of na het bekijken van bovenstaande video nog een idee dat u met ons wilt delen? Op het formulier onderaan deze pagina kunt u ten alle tijden een reactie achterlaten.

  Uw ideeën voor de toekomst
  van het Eemklooster


   captcha   *Verplichte velden