De gemeenteraad van gemeente Amersfoort heeft in februari de kaders vastgesteld voor de toekomst van het Eemklooster. Onderliggende informatie om tot deze kaders te komen, was de uitgebreide inventarisatie die de eigenaren van het gebied samen met omwonenden en belangengroeperingen hebben gedaan in 2021.

Inwoners van Amersfoort hebben kunnen reageren op de kaders die de gemeente heeft vastgesteld voor de herontwikkeling van het Eemklooster. Lees hier de volledige kaderstellende notitie van gemeente Amersfoort. 

Nu de kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het masterplan uitgewerkt voor de herontwikkeling van het Eemklooster.