Land art: kunstwandeling

Deze lente wordt het gebied rondom het Eemklooster verrijkt met kunst op onverwachte plekken. Van 23 april t/m 30 oktober kan er dagelijks een kunstwandeling gemaakt worden tussen 10.00 en 20.00 uur. De toegang is gratis.

De Land art-expositie is een soort 'stille omgang' waar de kunstwerken reflecteren op het kloosterleven van stilte en bezinning van weleer tegenover de drukte van het gewone leven. De 14 kunstenaars reageren met hun werk op de bijzondere locatie. Deze expositie laat zien dat deze unieke locatie een plek is om samen te genieten van kunst, natuur en cultuur. Zij toont de kracht van de land art en de kunstenaars.

Kunstenaars: Hedy Hempe, Chiel Kuijl, Carola Mokveld, Hester Pilz & Elsbeth Pilz, Johan Sietzema, Jos Smink, Yolanda van Dongen & Jacomien Boonstra, Peggy Eras, Jan Everwijn, Peter Huibers en Thea van Vliet.

Het beeld bij dit bericht is van Jos Smink.

De expositie wordt gehouden door PubArt en is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amersfoort.


Gemeenteraad stelt kaders vast voor het Eemklooster

De gemeenteraad van gemeente Amersfoort heeft in februari de kaders vastgesteld voor de toekomst van het Eemklooster. Onderliggende informatie om tot deze kaders te komen, was de uitgebreide inventarisatie die de eigenaren van het gebied samen met omwonenden en belangengroeperingen hebben gedaan in 2021.

Inwoners van Amersfoort hebben kunnen reageren op de kaders die de gemeente heeft vastgesteld voor de herontwikkeling van het Eemklooster. Lees hier de volledige kaderstellende notitie van gemeente Amersfoort. 

Nu de kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad, wordt het masterplan uitgewerkt voor de herontwikkeling van het Eemklooster.


Terugblik op Open Monumentendag

Op 11 september 2021 heeft het Eemklooster haar deuren geopend voor Open Monumentendag. Hierbij zijn rondleidingen gegeven en konden bezoekers in delen van het gebouw vrij rondlopen om het monument ook van binnen te zien.

In lijn met het landelijke thema ‘Inclusie’ van Open Monumentendag dit jaar, hebben diverse bedrijven en collectieven, die gehuisvest zijn in het Eemklooster, de deuren geopend. Zo kunnen bezoekers ook de echte sfeer en diversiteit van het Eemklooster ervaren. Daarnaast is er speciaal voor deze dag de documentaire “De laatste zusters O.L.V. ter Eem” van Rob Smulders, getoond in de kapel. Deze documentaire uit 2009 is nooit eerder in het openbaar getoond, mede door de zeer openhartige interviews met de zusters over het kloosterleven in vervlogen tijden. Een prachtig tijdsdocumenten waarvan de congregatie van Onze Lieve vrouw van Amersfoort toestemming gegeven heeft deze te tonen.

Naast de monumentale activiteiten was er ook ruimte voor een smakelijk hapje en een drankje aangeleverd door Eemklooster’s toekomstige Horecapartner “La Trattoria” uit Amersfoort. Deze zal dit jaar nog een café-restaurant openen op het Eemklooster.

De Open Monumentendag staat voor ons in het teken van “Oud ontmoet Nieuw”, de titel van de stedenbouwkundige studie, dialoog met de omgeving en visie op de gebiedsontwikkeling van het Eemklooster. Een toekomstvisie met spelende kinderen, huisvesting van jong en oud, hippe bedrijfjes, horeca, groenvoorziening, energetische verduurzaming en de combinatie van monumentale en moderne architectuur. Sleutelbegrippen zijn ontmoeten, vitaliteit en verbinden, in het gebouw, de directe omgeving en met de stad Amersfoort.

De Open Monumentendag is tevens benut om de dialoog met de buurt en andere betrokken Amersfoorters te continueren. Hiervoor is beeldmateriaal over toekomstperspectieven getoond en toegelicht. Heeft u ook ideeën voor de toekomst van het Eemklooster? Laat hieronder een reactie achter.

 


Open Monumentendag: Een kijkje in het Eemklooster

Bent u benieuwd hoe het Eemklooster er van binnen uit ziet? Morgen, tijdens Open Monumentendag, opent het Eemklooster weer haar deuren en krijgt u de mogelijkheid het Eemklooster te ontdekken!

Tijdens deze mooie dag kunt u zelf op eigen tempo een rondje lopen door het monumentale kloostercomplex of een rondleiding volgen. U kunt hierbij veel leren over de historie, gebruik en architectuur van het gebouw en terrein. Ook loopt het projectteam van het Eemklooster rond om te vertellen over de toekomst van het kloostercomplex en kunt u uw vragen hierover stellen. Bovendien vertonen we in de kapel de documentaire "De laatste zusters O.L.V. ter Eem" van Rob Smulders. Een bijzonder moment, gezien deze documentaire uit 2009 nog niet eerder in het openbaar is getoond. Een prachtig tijdsdocument waarvan de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort toestemming gegeven heeft deze te tonen. Niet alleen kunt u kennis maken met het klooster, maar ook met haar huurders. Zo zal onze toekomstige horecapartner "La Trattoria" uit Amersfoort heerlijke hapjes verzorgen, bent u welkom voor een kopje koffie/thee, en tonen enkele huurders hun werken of hebben de deuren geopend voor bezoek:

  • Een expositie van Keistad Fotocollectief (in de aula)
  • Nederlandse Kastelenstichting
  • IT Vitae
  • Vertoning van de bloemwerken van Echt Renate Bijzonder Bloemwerk
  • Lianne ter Maat fotografiecursus
  • Janita Sassen fotografie & vormgeving
  • St. Kinderopvang Amersfoort - De Boshut

De deuren zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt het Eemklooster gemakkelijk te voet of per fiets bereiken. Ook is er (beperkt) parkeergelegenheid voor de deur. Zien wij u ook morgen? U bent van harte welkom!


Terugblik op de verlichte winterwandeling

Gedurende de periode tussen 21 december 2020 en 10 januari 2021 was het Eemklooster en haar tuin magisch verlicht. In totaal hebben zeker 2.000 bezoekers, verspreid over 3 weken, deze verlichte winterwandeling gemaakt. Tijdens het maken van de verlichte winterwandeling rondom het kloostercomplex konden geïnteresseerden het Eemklooster en haar landschap beter leren kennen. Onderweg stonden verschillende panelen met informatie over het verleden en heden van het klooster. Wilt u deze (nog eens) teruglezen? Klik dan hier.

De verlichte winterwandeling markeert de start van het participatieproces met de omgeving. Tijdens en na de winterwandeling konden bezoekers en andere belangstellenden hun ideeën, wensen en zorgen insturen voor de toekomst van het Eemklooster, via een drietal vragen via de website. Alle ingestuurde reacties worden momenteel door het projectteam zorgvuldig bekeken en geïnventariseerd, om deze mee te kunnen nemen in de visie vorming en uitwerking. Dezelfde vragen worden ook aan verschillende belanghebbenden in de omgeving gesteld, waarmee gesprekken de komende weken zullen plaatsvinden. Alle input uit de omgeving zal door het projectteam worden gebundeld, waarover (naar verwachting) in het tweede kwartaal van dit jaar een terugkoppeling zal worden gegeven aan alle geïnteresseerden die zich via de website hebben aangemeld en andere belangstellenden.

Onderstaande foto’s geven een mooie terugblik op de magische verlichte winterwandeling!

De verlichte winterwandeling is mede mogelijk gemaakt door: Martin Boverhof & Studio de Maan (video en projectie ontwerp), Ruben de Snoo (licht ontwerp) en Mark Nieuwenhuis (muziek).
Foto’s met dank aan Fred Oosterhuis Photography.


Het laatste weekend van de verlichte winterwandeling

Wegens de vele interesse in de verlichte winterwandeling en beperkte parkeergelegenheid, verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen

In de periode van 21 december t/m 10 januari is het Eemklooster op verschillende plekken belicht en kunnen bezoekers meer te weten komen over het verleden en heden van dit monumentale klooster. In deze periode hebben wij al veel bezoekers mogen verwelkomen en vele reacties mogen ontvangen. Wij willen een ieder bedanken voor de interesse in deze verlichte winterwandeling!
Zondag 10 januari 2021 is de laatste dag dat u deze wandeling nog kunt maken. Gezien de hoge opkomst in de afgelopen periode en beperkte parkeergelegenheid op het terrein van het Eemklooster, willen wij de bezoekers deze laatste dag alsnog verzoeken om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het Eemklooster te komen.

Wees welkom deze laatste prachtige dag, voor een verlichte winterwandeling om het Eemklooster!


De verlichte winterwandeling in beeld

Na de opbouw van de verlichte winterwandeling is de magie van het Eemklooster en haar belichting vastgelegd op beeld door het team van Martin Boverhof, Studio de Maan, Ruben de Snoo en Mark Nieuwenhuis. Bekijk onderstaande video van de winterwandeling, en laat u inspireren!

Mocht u de verlichte winterwandeling nog niet gemaakt hebben, hopen wij u alsnog te kunnen verwelkomen op het terrein van het Eemklooster. U kunt deze wandeling op ieder gewenst moment in alle rust maken, in de periode t/m zondag 10 januari. Naar aanleiding van deze winterwandeling horen wij ook graag uw ideeën voor de toekomst van het Eemklooster, die u hier op de website kunt achterlaten. Wij nemen uw ideeën graag mee!

PS. Door de vele interesse in de afgelopen periode en beperkte parkeergelegenheid, verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het Eemklooster te komen voor de verlichte winterwandeling.


Magie van het Eemklooster: Verlicht tijdens Winterwandeling

Sinds het vertrek van de laatste zusters in 2008 wacht het Onze Lieve Vrouw Ter Eem Klooster, in de volksmond beter bekend als het Eemklooster, op een nieuwe invulling en betekenis voor de stad Amersfoort. De afgelopen maanden is een nieuwe samenwerking gestart door EarthY, ABC Vastgoed en Amvest om het Eemklooster weer met Amersfoort te verbinden. Dat kunnen we niet alleen en daar hebben we u bij nodig. Om u kennis te laten maken met het Eemklooster en haar landschap, is het monumentale kloostercomplex vanaf heden op verschillende plekken belicht. Het Eemklooster en haar landschap staan dan letterlijk in de spotlights. Gedurende de komende drie weken bent u van harte uitgenodigd voor het maken van een verlichte winterwandeling om het klooster. Daarbij kunt u meer te weten komen over het verleden en heden van dit monumentale klooster, en vernemen wij graag uw mening en ideeën over de toekomst van deze bijzondere plek. Deze winterwandeling is volledig in de buitenlucht, en kunt u in alle rust op ieder gewenst moment maken.

Het Eemklooster

Het Eemklooster werd tussen 1931 en 1933 gebouwd en vervolgens in gebruik genomen als zusterklooster, scholencomplex en meisjesinternaat. Het laatste decennium huisvest het Eemklooster een aantal dynamische bedrijven en de naschoolse opvang van kinderen. Grote delen van het Klooster staan nog steeds leeg en buiten werktijden is het er donker en stil. Hier willen wij verandering in brengen. Dit bijzondere complex met rijke geschiedenis verdient weer een centrale plek in de omgeving en verbinding met de stad Amersfoort.

Winterwandeling als start van het dialoogproces

De ontwikkelcombinatie EarthY en ABC Vastgoed gaat samen met de gemeente, de directe omgeving en andere betrokkenen de dialoog aan om tot een plan voor de toekomst te komen. Daarbij staan alle denkbare thema’s als monumentaal erfgoed, landschapsarchitectuur, ecologie, (energetische) duurzaamheid, woonwensen, sociale cohesie, een levendige programmering en begrippen als ‘de gezonde stad’ wat ons betreft op de agenda.

Ons initiatief om het Eemklooster te revitaliseren is recentelijk aangekondigd bij de gemeenteraad. Het Kloostercomplex en het omliggende wandelgebied geniet door haar besloten karakter relatief weinig bekendheid. Voor de start van een dialoogproces met alle betrokkenen willen wij daarom het vraagstuk Eemklooster bij iedereen onder de aandacht brengen. En hoe kan dit beter dan door het complex letterlijk te belichten. In deze donkere dagen willen wij dit doen door het oplichten van het monument en het weelderige groen. Op deze manier kan iedereen via een verlichte winterwandeling over 12 hectare natuur en langs monumentale gevels het Eemklooster beleven, op een moment dat dat voor een ieder uitkomt.

Meedenken op een veilige manier

De wandeling vindt plaats in de buitenlucht, uitgestrekt rondom het klooster. Het klooster en de tuin is belicht voor een periode van 21 december tot 11 januari. U komt aan in de Engelse voortuin, waar een route rondom het Klooster wordt getoond. Tijdens de wandeling zult u verschillende doeken tegenkomen, waarop informatie wordt getoond over het verleden en heden van het Eemklooster. Omdat we graag willen dat u als betrokken Amersfoorter in deze fase al mee kunt denken over de toekomst van het Eemklooster, is op deze doeken een QR-code zichtbaar, die u kunt scannen om naar de website van het Eemklooster te gaan. Hier stellen wij u enkele vragen naar aanleiding van de wandeling, bijvoorbeeld over de revitalisatie van het monument en verbinding met de stad. Ook kunt u aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van het dialoogproces en of wij u mogen benaderen voor een dialooggesprek in een corona-veilige omgeving. Hiervoor staat er tevens een ideeënbus voor de ingang van het Klooster, waar u uw ideeën en wensen kunt achterlaten.

Wees welkom de komende weken, voor een verlichte winterwandeling langs het Eemklooster!

Hartelijke groet,

Amvest, EarthY en ABC Vastgoed

PS. Door de vele interesse in de afgelopen periode en beperkte parkeergelegenheid, verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het Eemklooster te komen voor de verlichte Winterwandeling.