Het rijke verledenvan het Eemklooster

Het klooster is gebouwd in 1932 en ontworpen door de architect B.J. Koldewey, in samenwerking met W.C.A. Kroese. Het kloostercomplex bestond uit een driedeling: een meisjesinternaat, het Lyceum “Onze Lieve Vrouw ter Eem” en de kweekschool “Sint-Agnes”. In totaal bood het Eemklooster een verblijfplaats voor ongeveer 500 zusters en meisjes. Het klooster O.L. Vrouw ter Eem behoorde tot de congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, welke in 1822 is opgericht.

Tot 1981 was O.L. ter Eem een internaat voor meisjes. Bijzonder aan het internaat voor die tijd was dat iedere interne verbleef in een zogenaamde eigen chambrette. Wel waren er enkele dubbele chambrettes, specifiek voor zusjes. Daarna fungeerde O.L. ter Eem tot 2008 als een conferentiecentrum, vooral voor instellingen met ideële doelstelling. Het Eemklooster kent veel belangrijke gebeurtenissen. Zo logeerde Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Nederland in 1985 in het klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem. Ook werden hier van 1984 tot 1998 de vergaderingen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gehouden. Uiteindelijk zijn de laatste zusters in 2009 vertrokken.

Huidigesituatie

Met het vertrek van de laatste zusters kwam het klooster Onze Lieve Vrouw ter Eem leeg te staan. In 2009 werd Amvest eigenaar van het kloostercomplex, met als doel om het klooster te herontwikkelen naar een inspirerende woon- en werkomgeving. Om deze werkomgeving vorm te geven, en het lege klooster een tijdelijke invulling te geven, zijn verschillende bedrijven en zelfstandig ondernemers aangetrokken. Sinds 2021 heeft het klooster haar huidige eigenaar: EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos kochten het kloostercomplex en bijbehorend terrein van Amvest om een nieuwe betekenis te geven aan de plek voor de toekomst van het Eemklooster.

Sinds het begin van dit jaar zijn EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos de nieuwe eigenaren van het Eemklooster. Deze initiatiefnemers willen weer een nieuwe betekenis geven aan deze bijzondere plek. Een plek met rijke historie, waar oud en nieuw samenkomt. EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos willen het monumentale kloostercomplex revitaliseren tot een toekomstbestendig monument, welke verbonden is met de omgeving en de stad Amersfoort. Een levendige plek waar verschillende functies samenkomen en elkaar ondersteunen, zoals (zorg)wonen, werken, recreëren en leren. Op dit moment wordt deze levendigheid al ingevuld door verschillende bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals partijen gespecialiseerd in erfgoed, kinderdagverblijven, zorgorganisaties en educatieve instellingen. Echter staan ook grote delen van het Klooster nog leeg.

Het laatstenieuws