TerugblikWinterwandeling

Gedurende de periode tussen 21 december 2020 en 10 januari 2021 was het Eemklooster en haar tuin magisch verlicht. Tijdens het maken van de verlichte winterwandeling waren er verschillende informatiepanelen te zien, om u meer te vertellen over het verleden en heden van dit bijzondere kloostercomplex. Heeft u de verlichte winterwandeling gemist? Hieronder kunt u de informatie nogmaals bekijken en terug lezen. Heeft u naar aanleiding hiervan nog ideeën voor de toekomst van het Eemklooster? Wij horen uw ideeën en wensen graag.

We horen graag uw mening

De panelenWinterwandeling

Departicipatiegids

Op 16 juli heeft gemeente Amersfoort de Participatiegids aangenomen: een ‘richtwijzer en stappenplan voor het betrekken van belanghebbenden in ruimtelijke ontwikkelingen’. Dit in navolging van de landelijke omgevingswet uit 2015 en een eerdere gemeentelijke ‘nota participatie en inspraak, 2009’. Voor EarthY, ABC Vastgoed en Plegt-Vos is het evident dat gevoelige en complexe binnenstedelijke ontwikkelopgaven in samenhang met alle thema’s en in samenwerking met alle betrokkenen tot het beste resultaat leiden. Dit gaat zeker op voor de (her)ontwikkeling van het groen gelegen en monumentale Eemklooster met tal van denkbare thema’s, zoals monumentale waarde, duurzaamheid, groen, vitale programmering, en nog vele meer.

DialoogprocesMet betrokkenen

Rond de kerstperiode en het begin van dit jaar was het Eemklooster magisch verlicht. Tijdens het maken van de verlichte winterwandeling rondom het kloostercomplex kon men het Eemklooster en haar landschap beter leren kennen. Onderweg stonden verschillende panelen met informatie over het verleden en heden van het klooster. Deze zijn hierboven tevens weergegeven, mocht u deze gemist hebben of nog eens terug willen lezen.

De verlichte Winterwandeling markeert de start van het dialoogproces met betrokkenen, waarbij omwonenden en inwoners van Amersfoort e.o. hun ideeën voor de toekomst van het klooster kunnen achterlaten. Zie de vragen onderaan deze pagina. Het gehele dialoogproces kent verschillende fases. We bevinden ons nu in de eerste fase, met als start de verlichte winterwandeling, waarbij we ideeën ophalen in de omgeving en betrokken stakeholders, zoals de huidige huurders. Momenteel verzamelen deze ideeën en voeren we gesprekken met betrokkenen in de omgeving. In de volgende fase zullen we een klankbordgroep opzetten. Naar verwachting zullen we tegen het begin van de zomer verschillende sessies en workshops gaan organiseren (uiteraard rekening houdend met COVID-19) voor alle geïnteresseerden en belanghebbenden, om samen onze plannen vorm te geven. Hierover wordt uiteraard tijdig geïnformeerd op de website. U kunt zich alvast aanmelden als geïnteresseerde (onderaan deze pagina), zodat u op de hoogte wordt gehouden over het vervolg van het dialoogproces.

Uw ideeën voor de toekomstvan het Eemklooster


    captcha    *Verplichte velden