ASTICT staat voor Autisme Spectrum Talent voor ICT. Wij zijn bemiddeling- en begeleidingsbureau voor mensen met autisme die affiniteit voelen met ICT.

In Nederland hebben ongeveer 190.000 mensen een vorm van autisme, daarvan zit zestig procent werkloos thuis. Mensen met het profiel autisme zitten vaak niet op een passende opdracht of werkplek.

Thumbnail van ASTICT Autisme bemiddeling voor ICT
Mensen met autisme hebben een sterk oog voor detail en hechten sterk aan structuur en voorspelbaarheid.

Door hun andere manier van informatie verwerken is de wereld voor mensen met autisme vaak onvoorspelbaar, chaotisch of bedreigend. Autisme is er in verschillende vormen, de verzamelnaam voor deze vormen is autismespectrumstoornis (ASS). Wij spreken liever van autismespectrumtalent (AST).

In de ICT is hun talent nodig voor de steeds complexer wordende systemen en software. ASTICT helpt mensen op weg naar een uitdagende, succesvolle en duurzame inzet als specialist in een veelheid aan ICT-functies.

De arbeidsmarkt ICT vraagt om een hbo denk- en analyseniveau. Wij hebben hiervoor een testprogramma ontwikkeld. Onze talentscan geeft inzicht in het ontwikkelde denk niveau gerelateerd aan het hbo-denkniveau.

Uitkomsten van de talentscan worden ook gebruikt om gerichte jobcoaching te kunnen inzetten. Duurzame plaatsing van autisme kandidaten kan alleen succesvol zijn met jobcoaching. Hiervoor is een begeleidings- en bemiddelingstraject ontwikkeld.

Alle Huurders