De verlichte winterwandeling in beeld

Na de opbouw van de verlichte winterwandeling is de magie van het Eemklooster en haar belichting vastgelegd op beeld door het team van Martin Boverhof, Studio de Maan, Ruben de Snoo en Mark Nieuwenhuis. Bekijk onderstaande video van de winterwandeling, en laat u inspireren!

Mocht u de verlichte winterwandeling nog niet gemaakt hebben, hopen wij u alsnog te kunnen verwelkomen op het terrein van het Eemklooster. U kunt deze wandeling op ieder gewenst moment in alle rust maken, in de periode t/m zondag 10 januari. Naar aanleiding van deze winterwandeling horen wij ook graag uw ideeën voor de toekomst van het Eemklooster, die u hier op de website kunt achterlaten. Wij nemen uw ideeën graag mee!

PS. Door de vele interesse in de afgelopen periode en beperkte parkeergelegenheid, verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het Eemklooster te komen voor de verlichte winterwandeling.


Magie van het Eemklooster: Verlicht tijdens Winterwandeling

Sinds het vertrek van de laatste zusters in 2008 wacht het Onze Lieve Vrouw Ter Eem Klooster, in de volksmond beter bekend als het Eemklooster, op een nieuwe invulling en betekenis voor de stad Amersfoort. De afgelopen maanden is een nieuwe samenwerking gestart door EarthY, ABC Vastgoed en Amvest om het Eemklooster weer met Amersfoort te verbinden. Dat kunnen we niet alleen en daar hebben we u bij nodig. Om u kennis te laten maken met het Eemklooster en haar landschap, is het monumentale kloostercomplex vanaf heden op verschillende plekken belicht. Het Eemklooster en haar landschap staan dan letterlijk in de spotlights. Gedurende de komende drie weken bent u van harte uitgenodigd voor het maken van een verlichte winterwandeling om het klooster. Daarbij kunt u meer te weten komen over het verleden en heden van dit monumentale klooster, en vernemen wij graag uw mening en ideeën over de toekomst van deze bijzondere plek. Deze winterwandeling is volledig in de buitenlucht, en kunt u in alle rust op ieder gewenst moment maken.

Het Eemklooster

Het Eemklooster werd tussen 1931 en 1933 gebouwd en vervolgens in gebruik genomen als zusterklooster, scholencomplex en meisjesinternaat. Het laatste decennium huisvest het Eemklooster een aantal dynamische bedrijven en de naschoolse opvang van kinderen. Grote delen van het Klooster staan nog steeds leeg en buiten werktijden is het er donker en stil. Hier willen wij verandering in brengen. Dit bijzondere complex met rijke geschiedenis verdient weer een centrale plek in de omgeving en verbinding met de stad Amersfoort.

Winterwandeling als start van het dialoogproces

De ontwikkelcombinatie EarthY en ABC Vastgoed gaat samen met de gemeente, de directe omgeving en andere betrokkenen de dialoog aan om tot een plan voor de toekomst te komen. Daarbij staan alle denkbare thema’s als monumentaal erfgoed, landschapsarchitectuur, ecologie, (energetische) duurzaamheid, woonwensen, sociale cohesie, een levendige programmering en begrippen als ‘de gezonde stad’ wat ons betreft op de agenda.

Ons initiatief om het Eemklooster te revitaliseren is recentelijk aangekondigd bij de gemeenteraad. Het Kloostercomplex en het omliggende wandelgebied geniet door haar besloten karakter relatief weinig bekendheid. Voor de start van een dialoogproces met alle betrokkenen willen wij daarom het vraagstuk Eemklooster bij iedereen onder de aandacht brengen. En hoe kan dit beter dan door het complex letterlijk te belichten. In deze donkere dagen willen wij dit doen door het oplichten van het monument en het weelderige groen. Op deze manier kan iedereen via een verlichte winterwandeling over 12 hectare natuur en langs monumentale gevels het Eemklooster beleven, op een moment dat dat voor een ieder uitkomt.

Meedenken op een veilige manier

De wandeling vindt plaats in de buitenlucht, uitgestrekt rondom het klooster. Het klooster en de tuin is belicht voor een periode van 21 december tot 11 januari. U komt aan in de Engelse voortuin, waar een route rondom het Klooster wordt getoond. Tijdens de wandeling zult u verschillende doeken tegenkomen, waarop informatie wordt getoond over het verleden en heden van het Eemklooster. Omdat we graag willen dat u als betrokken Amersfoorter in deze fase al mee kunt denken over de toekomst van het Eemklooster, is op deze doeken een QR-code zichtbaar, die u kunt scannen om naar de website van het Eemklooster te gaan. Hier stellen wij u enkele vragen naar aanleiding van de wandeling, bijvoorbeeld over de revitalisatie van het monument en verbinding met de stad. Ook kunt u aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van het dialoogproces en of wij u mogen benaderen voor een dialooggesprek in een corona-veilige omgeving. Hiervoor staat er tevens een ideeënbus voor de ingang van het Klooster, waar u uw ideeën en wensen kunt achterlaten.

Wees welkom de komende weken, voor een verlichte winterwandeling langs het Eemklooster!

Hartelijke groet,

Amvest, EarthY en ABC Vastgoed

PS. Door de vele interesse in de afgelopen periode en beperkte parkeergelegenheid, verzoeken wij een ieder zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het Eemklooster te komen voor de verlichte Winterwandeling.