Het rijke verledenvan het Eemklooster

Het klooster is gebouwd in 1932 en ontworpen door de architect B.J. Koldewey, in samenwerking met W.C.A. Kroese. Het kloostercomplex bestond uit een driedeling: een meisjesinternaat, het Lyceum “Onze Lieve Vrouw ter Eem” en de kweekschool “Sint-Agnes”. In totaal bood het Eemklooster een verblijfplaats voor ongeveer 500 zusters en meisjes. De zusters behoorden tot de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, een in 1822 opgerichte congregatie die zich bezighield met het geven van onderwijs en het Katholiek geloof.

De leerlingen van het internaat Onze Lieve Vrouw ter Eem verbleven in zogenaamde zusjes-chambrettes. Het Eemklooster kent veel belangrijke gebeurtenissen. Zo logeerde Paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek aan Nederland in 1985 in het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem. Ook werden hier van 1984 tot 1998 de vergaderingen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie gehouden. Uiteindelijk zijn de laatste zusters in 2008 vetrokken.

Huidigesituatie

Met het vertrek van de laatste zusters kwam het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem leeg te staan. In 2008 werd Amvest eigenaar van het kloostercomplex, met als doel om het klooster te herontwikkelen naar een inspirerende woon- en werkomgeving. Om deze werkomgeving vorm te geven, en het lege klooster een tijdelijke invulling te geven, zijn verschillende bedrijven en zelfstandig ondernemers aangetrokken. In de zomer van 2020 is Amvest een samenwerking aangegaan met EarthY en ABC Vastgoed om een nieuwe betekenis te geven aan de plek.

In de zomer van 2020 is Amvest een samenwerking aangegaan met EarthY en ABC Vastgoed om een nieuwe betekenis te geven aan de plek. Een plek met rijke historie, waar oud en nieuw samenkomt. Initiatiefnemers willen het monumentale kloostercomplex revitaliseren tot een toekomstbestendig monument, welke verbonden is met de omgeving en de stad Amersfoort. Een levendige plek waar verschillende functies samenkomen en elkaar ondersteunen, zoals (zorg)wonen, werken, recreëren en leren. Op dit moment wordt deze levendigheid al ingevuld door verschillende bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, zoals partijen gespecialiseerd in erfgoed, kinderdagverblijven, zorgorganisaties en educatieve instellingen. Echter staan ook grote delen van het Klooster nog leeg.

Het laatstenieuws